2018-2019: Scholarship program” Zavtra.UA” from Victor Pinchuk Foundation